தோழமையுடன்

Wednesday, January 8, 2014

வஹ்தத்துல் உஜுது பற்றிய தெளிவு - கலாநிதி தீன் முஹம்மதுஉங்கள் கருத்துகளை பதிவு செய்யுங்கள். தவறாய் இருந்தால் திருத்திக் கொள்ளவும், சரியாய் இருந்தால் இறைவனுக்கு நன்றி சொல்லவும் உதவும்.

No comments: