தோழமையுடன்

Thursday, June 23, 2011

ரோல் மாடல் - (சிறு கதை)

செல்போன் சினுங்கியது. ஜமால் போனை எடுத்தான். மறுமுனையில் மனைவி, “ உங்க மக உங்க கூட பேசனுமாம்” என்றாள். மகள் ஆசிகாவின் குரல் ஒலித்தது.
வாப்பா நான் இங்லீஸ் பேச்சு போட்டியிலே ஃபர்ஸ்டா வந்திருக்கேன்....என்ன தலைப்பு தெரியமா? ரோல் மாடல். யார் என் ரோல் மாடல் தெரியுமா நீங்க தான்” என்றாள்.