தோழமையுடன்

Thursday, May 5, 2011

இன்று நாகூர் கந்தூரி என்னும் ஏகத்துவ கொடி ஏற்றம்


இந்த கட்டுரை நாகூர் கந்தூரியைப் பற்றி அல்ல. ஏகத்துவம் பற்றிய ஒரு பழைய நிகழ்ச்சியின் நினைவு கூறல். சத்தியத்தை நேசிக்கும் உங்களை திறந்த மனதுடன் படிக்க அழைக்கின்றேன்.