தோழமையுடன்

Thursday, February 13, 2014

விடுதலை பெற்ற அறிவு!The Diffusion of Ibn 'Arabi's Doctrine   என்ற Michel Chodkiewicz ன் கட்டுரையின் ஒரு பகுதி இது. இதை வாசித்து பாருங்கள்;
 
இரண்டாம் உலகப் போருக்கும் சில வருடங்களுக்கு முன்பாக, புகழ் பெற்ற எழுதாளர் நிக்கல்ஸன் தன்னுடைய எகிப்திய மாணவராகிய ஒருவரிடம் இப்னு அரபி (ரஹ்) அவர்களின் படைப்புகளை படிக்கச் சொன்னார். இந்த மாணவர் தான் பின்பு வெளியான பிரபல்யமான “The Mystical Philosophy of Muhyid Din Ibnul 'Arabî” எனும் நூலின் ஆசிரியர் A.A.அஃபிஃபீ. 

Tuesday, February 11, 2014

அன்பான சூஃபி வழி பயணிகளுக்கு சில வார்த்தைகள்.

 இந்த கட்டுரை ஆன்மீக ஞான பயணிகளை  ஓர் நுட்பத்தின் பக்கம் சிந்திக்க அழைக்கும்  கவன ஈர்ப்பு. அதனால் அதில் பரீட்சயம் இல்லாதவர்கள்  படிக்கும் போது சில கலைச் சொற்கள் புரியாவிட்டால் தகுந்த ஆன்மீக அறிஞர்களின் வாயிலாய் தெளிவு படுத்திக் கொள்ளுங்கள். சிரமத்திற்கு என்னை மன்னிக்கவும்.
 
குர்ஆனில்  இலாஹ் என்ற சொல்லும், ரப்பு என்ற சொல்லும் மிகவும் நுட்பமான வேறுபாட்டுடன் பயன் படுத்தப்பட்டுள்ளது. உலூஹிய்யத் – ருபூபிய்யத் இரண்டின் வேறுபாடு பற்றி உங்கள் சிந்தனைக்கு சில சுருக்கமான வார்த்தைகள்: