தோழமையுடன்

Wednesday, September 14, 2011

இறை கருணை - ஒரு சூஃபி ஞானியின் விளக்கம்

  
சங்கைகுரிய என் குருநாதர் ஆரிபுபில்லாஹ் பைஜீ ஷாஹ் நூரி (ரஹ்)
அவர்களின் சங்கைக்குரிய கலீபா ஆரிபுபில்லாஹ்  சுபூரிஷாஹ் ஃபைஜி - பொரவச்சேரி அவர்கள் அல்லாஹ்வின் கருணை மற்றும் வணக்கம் வழிபாடு நப்ஸ் என்ற தலைப்புக்களில் ஆற்றிய உருக்கமான உரைகள்கலீபா ஹஜ்ரத் ஆரிபுபில்லாஹ் அல்ஹாஜ் சுபூரிஷாஹ் ஃபைஜி அவர்கள் இதோ உங்களுடன்
No comments: